ទេព​ធីតា​ក្រុង​នាគ​។ភាគ80(End)| Khmer thái.Tep Thida Krong Neak

author Thi Vĩnh Châu   1 год. назад
88,055 views

474 Like   55 Dislike

ភាគ​ទី​ 89:Phim khmer thái cổ trang hay|Kom Pul Jithsil Theat Teang ០៤

នាងកែវណាម៉ាធីតាមុខសេះ|Neang Keo Nama Thida Muk Ses|Thai movie speak khmer|thai dubbed in khmer#84

how to make a paper airplane:http://bit.ly/1SDTcTD Please press here for more thai movie speak khmer: https://www.youtube.com/channel/UCxUMg-E9d5Y9Usn4sk8ulRQ http://thaimoviespeakkhmer.blogspot.com/ Website: http://www.collection4world.com for more beautiful places, animals, travel, food and drink, art, design … នាងកែវណាម៉ាធីតាមុខសេះ|Neang Keo Nama Thida Muk Ses|Thai movie speak khmer|thai dubbed in khmer|thai lakorn dubbed khmer|old thai movie speak khmer| នាងកែវណាម៉ាធីតាមុខសេះ|Neang Keo Nama Thida Muk Ses |Thai movie speak khmer|thai dubbed in khmer|thai lakorn dubbed khmer|old thai movie speak khmer| នាងកែវណាម៉ាធីតាមុខសេះ|Neang Keo Nama Thida Muk Ses Thai movie speak khmer|thai dubbed in khmer|thai lakorn dubbed khmer|old thai movie speak khmer| Follow Us On: -Facebook: https://www.facebook.com/pages/Collection4worldcom/899175843474055?ref=hl -Plus: https://plus.google.com/b/107717335895721948093/107717335895721948093/posts -Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkhSrnAdKfkUB15UoqXpj1w -Twitter: https://twitter.com/collection4O

Part_06|Trey Domrey Meas_khmer thái

ភាគ​ទី47:Phim khmer thái| Neak Leng Sbek Kung

ព្រះនាងកណ្តុរ | រឿងនិទាន | រឿងនិទានខ្មែរ

ព្រះនាងកណ្តុរ | Little Mouse who was a Princess in Khmer | តុក្កតា និយាយភាសាខ្មែរ | តុក្កតា | រឿងនិទាន | និទានខ្មែរ | រឿងនិទានកុមារ | 4K UHD | រឿងនិទានខ្មែរ | Khmer Fairy Tales #KhmerFairyTales Watch Children's Stories in English Fairy Tales: http://www.youtube.com/EnglishFairyTales 💙 មើលវីដេអូច្រើនទៀត 💙 Watch More Videos in Khmer 💙 ► កូនជ្រួកទាំង៣ - Three Little Pigs : https://youtu.be/KZ12JiGf3r0 ► ចចក និង ក្មេងពពែទាំង ៧ - Wolf And The Seven Little Goats : https://youtu.be/ZVvwFZcRxZM ► ស៊ីនដឺរេឡា - Cinderella : https://youtu.be/1zxR0c2_R0I ► ហេនសល និង ហ្គេថល - Hansel and Gretel : https://youtu.be/rjohrqFqiks ► រ៉ាផានហ្សល - Rapunzel : https://youtu.be/-tv-97rIlxg ► ព្រះនាងកណ្តុរ - A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/od9gqpqQ0e4 ► ព្រះនាងស្រស់ស្អាតគេងលក់ - Sleeping Beauty : https://youtu.be/gvUFg-AWu68 ► ព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ - Sun and the Moon : https://youtu.be/3GvHPt_o4ls ► សាំបេលីណា - Thumbelina : https://youtu.be/uhU8bL0sqHU ► ទាអាក្រក់ - Ugly Duckling : https://youtu.be/bEqdPK1bjeA ► អាលីបាបានិងចោរ40នាក់ - Alibaba and 40 Thieves : https://youtu.be/MT9zrRGKToU ► អាឡាដាំង និងចង្រ្កៀងទិព - Aladdin And The Magic Lamp : https://youtu.be/T8KTf0v6sZE ► ព្រះនាងទាំង ១២ រាំ - 12 Dancing Princess : https://youtu.be/NuQdr9zzKfc ► ​ឆ្មា នៅក្នុង ស្បែកជើងកវែង - Puss in Boots : https://youtu.be/tr3gZfDheec ► រឿងមនុសសចចក និង ធីតាសម្រស់ - Beauty And The Beast : https://youtu.be/6h_7YssNP4A ► ជេក និង ទងសណ្តែក - Jack And The Beanstalk : https://youtu.be/-nSK3fq4JSs ► រាំផាសស្ទាលស្គីន - Rumpelstiltskin : https://youtu.be/VB_KBNJ_dHU ► ថូវេទមន្ត - Magic Pot : https://youtu.be/9DtcBSTnmoY ► ព្រះនាង និង កង្កែប - Frog Prince : https://youtu.be/0C_Vilru-WY ► អណ្តូងតូចតាច - Little Mermaid : https://youtu.be/C0-D-_yJr0o

Comments for video: